Культура Культура

Беларусь пайшла ад Полацкага княства народа крывічоў?

Крыніца малюнка: blogspot.com
 

Падобна сваім украінскім аднадумцам, нацыяналісты з Беларусі актыўна займаюцца стварэннем і распаўсюджваннем гістарычных міфаў. Мэта, якую яны пераследуюць, - зацвярджэнне беларускай ідэнтычнасці, якая заснавана на проціпастаўленні Расіі і рускім. Аналітычны партал RuBaltic.Ru разгледзеў галоўныя міфы беларускага нацыяналізму, якія аддзяляюць гісторыю Беларусі ад Старажытнай Русі, а беларусаў - ад рускіх і ўкраінцаў.

Полацкае княства - першая беларуская дзяржава

Традыцыйна беларускія нацыяналісты шукаюць карані беларускай дзяржаўнасці ў Вялікім княстве Літоўскім. Сапраўды, гэтае сярэднявечнае ўтварэнне, якое праіснавала некалькі стагоддзяў і ўключала ў свой склад усю тэрыторыю сучаснай Беларусі, вельмі зручнае ў якасці адпраўнога пункта для нацыянальнага міфа. Але ёсць адна праблема.

Палітычная і культурная традыцыі на тэрыторыі Беларусі існавалі і да Вялікага княства Літоўскага, і ўзыходзяць яны да Старажытнай Русі.

Аднак Старажытная Русь для беларускіх нацыяналістаў - паняцце нязручнае, бо адсылае да ідэй агульнарускага адзінства, якое ўключае не толькі рускіх у сучасным разуменні, але таксама ўкраінцаў і беларусаў. Таму старажытнарускі перыяд у беларускім гістарычным наратыве заўсёды заставаўся як бы ў цені.

Тым не менш адаптацыя гэтага гістарычнага перыяду пад патрэбы сучаснага нацыянальнага наратыву ідзе, і ў яго аснове ляжыць міф пра Полацкае княства як першую беларускую дзяржаву.

У гэтай сувязі ставіцца пад сумнеў сама прыналежнасць Полацкага княства да старажытнарускай дзяржавы. Падкрэсліваецца гвалтоўны характар падпарадкавання Полацка Кіеву князям Уладзімірам, які забіў мясцовага кіраўніка Рагвалода і сілай узяў шлюб з яго дачкой Рагнедай. Рагнеда ператвараецца ў сімвал беларускага імкнення да незалежнасці і супрацьстаяння захопнікам.

Нашчадкі Уладзіміра і Рагнеды, аселыя ў Полацку, страцілі права на спадчыну кіеўскага трона, з чаго таксама робіцца выснова аб незалежнасці Полацка ад Старажытнай Русі. Праўда, адначасова забываецца, што іншая галіна дзяцей Уладзіміра і Рагнеды, пачынаючы з Яраслава Мудрага, працягвала княжыць у маштабах усёй Русі. Уласна, з імі і асацыюецца ў першую чаргу дынастыя Рурыкавічаў.

Прыклад карты з Полацкім княствам X-XI стст. / Фота: history-belarus.byПрыклад карты з Полацкім княствам X-XI стст. / Фота: history-belarus.by

У апошні час таксама ставіцца пад сумнеў хрышчэнне Полацка ў візантыйскім абрадзе пры князі Уладзіміры. Нібыта на самой справе Полацк быў ахрышчаны варажскім місіянерам Торвальдам.

Гэтым самым сучасныя мифотворцы жадаюць падкрэсліць не толькі палітычную незалежнасць, але і «еўрапейскі выбар» старажытнага Полацка.

Зразумела, што на самой справе місія Торвальда не мела колькі-небудзь сур'ёзных і доўгачасовых гістарычных наступстваў.

Гісторыя ўзяцця Уладзімірам Полацка не можа разглядацца з сучасных нацыянальных пазіцый. Відавочна, гэта была сутычка двух варажскіх кланаў, якія змагаліся за кантроль над землямі на шляху «з варагаў у грэкі».

Ізгойскі статус полацкіх князёў, якія страцілі права атрымання ў спадчыну кіеўскага трона, не выключаў Полацк з палітычнай, эканамічнай і культурнай сістэм старажытнай Русі.

Полацкае княства ўваходзіла ў тую ж Кіеўскую мітраполію, што і астатняя старажытная Русь, тут ўзводзіліся храмы і манастыры ў тым жа стылі, што ў Кіеве ці Ноўгарадзе, выкарыстоўвалася старажытнаруская мова і зацвярджаўся этнонім «рускія».

Фота: ВікіпедыяФота: Вікіпедыя

Акрамя таго, нельга забываць, што на тэрыторыі Беларусі, акрамя Полацкага, таксама існавалі іншыя старажытнарускія княствы, напрыклад, Тураўскае, якое знаходзілася ў непасрэднай васальнай залежнасці ад Кіева. Мабыць, менавіта таму пра яго не вельмі любяць успамінаць.

Беларусы - гэта крывічы

Гэты міф цесна звязаны з міфам пра Полацкае княства, асноўным насельніцтвам якога было славянскае племя крывічоў.

У пачатку ХХ стагоддзя шэраг дзеячаў беларускага руху паспрабаваў сканструяваць міф пра тое, што крывічы - гэта не проста адно з славянскіх плямёнаў, якое растварылася ў старажытнарускай народнасці, але асаблівы этнас, прамымі нашчадкамі якога з'яўляюцца беларусы.

Больш за тое, некаторыя дзеячы настойвалі на неабходнасці вярнуць беларусам іх «спрадвечнае» імя - крывічы. Найбольш актыўным папулярызатарам крывіцкага міфа быў Вацлаў Ластоўскі, адзін з «бацькоў-заснавальнікаў» Беларускай народнай рэспублікі і галоўных нацыянальных міфатворцаў.

Ластоўскі выдаў Расійска-крыўскі слоўнік і сцвярджаў, што толькі як «крывічы» беларусы набудуць сапраўднае нацыянальнае аблічча і перастануць успрымацца як этнаграфічная група рускіх.

Рассяленне крывічоў не супадала з тэрыторыяй Беларусі, і ўключала, акрамя полацкіх зямель, таксама тэрыторыі Пскоўшчыны і Смаленшчыны / Фота: avatars.mdsРассяленне крывічоў не супадала з тэрыторыяй Беларусі, і ўключала, акрамя полацкіх зямель, таксама тэрыторыі Пскоўшчыны і Смаленшчыны / Фота: avatars.mds

Крывіцкі міф, аднак, так і не атрымаў шырокага распаўсюду. Нейкі час ён пратрымаўся сярод часткі беларускай нацыяналістычнай эміграцыі і паступова сышоў.

У заключэнне варта адзначыць, што арэал рассялення крывічоў ня супадаў з тэрыторыяй Беларусі і ўключаў, акрамя полацкіх зямель, таксама тэрыторыі Пскоўшчыны і Смаленшчыны. Так што крывічы паўдзельнічалі ў этнагенезе не толькі беларусаў, але і рускіх.

У другой частцы артыкула RuBaltic.Ru разбярэ нацыяналістычныя міфы пра тое, што беларусы - не славяне, а Беларусь - гэта Літва

Працяг будзе…

Артыкул даступны на іншых мовах: